Algemene informatie

27 oktober, 19.10 uur

Zoeklichtavonden bij Baptisten Gemeente Hardenberg

HARDENBERG - Ds. Theo Niemeijer spreekt, op uitnodiging van de Baptisten Gemeente Hardenberg, drie woensdagavonden over het thema “Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht”. De avonden worden gehouden op 5, 12 en 19 november in het Greijdanus College, Burgemeester Schuitestraat 7a in Hardenberg. Alle avonden beginnen om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

In Mattheüs 13 staan 7 gelijkenissen die Jezus sprak op twee verschillende locaties en aan twee verschillende groepen mensen. De eerste vier van de gelijkenissen wordt het geheim van het Koninkrijk der hemelen van de menselijke kant belicht. Deze worden verteld aan de grote menigte. De laatste drie gelijkenissen, die worden behandeld tijdens de zoeklichtavonden, worden verteld aan de discipelen en deze benaderen het Koninkrijk der hemelen meer vanuit de Goddelijke beschouwing.

De bijeenkomsten vallen onder de zogenaamde Zoeklicht-avonden van stichting Het Zoeklicht. De Baptisten Gemeente Hardenberg en Het Zoeklicht organiseren deze avonden, die het karakter hebben van een Bijbelstudie, gezamenlijk.

Het programma biedt volop gelegenheid om vragen te stellen. Zowel vooraf als in de pauze is er koffie/thee. Uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.