Algemene informatie

04 september, 15.09 uur

Vrijwilligers gezocht voor de Participatieraad

DALFSEN - Wie denkt graag mee over zaken die voor Dalfsenaren belangrijk zijn? Wonen, werken, participeren, opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden, gezond zijn, leven met een ziekte of beperking. De Participatieraad Dalfsen zoekt mensen die een boeiende bestuurlijke en maatschappelijke uitdaging graag aangaan.
De Participatieraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen in het sociaal domein. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. De opdracht is om ondersteuning en (jeugd)zorg dichterbij de mensen om wie het gaat te organiseren. Beter afgestemd op wat zij zelf nodig hebben en kunnen. Samen met hun netwerk: familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Jong en oud(er), met en zonder beperking en wat hun achtergrond ook is.

Wie het leuk lijkt om mee te denken over het opgroeien in Dalfsen en alles wat verder belangrijk is in het leven, woont in gemeente Dalfsen en het leuk vindt om actief een verbinding te maken met inwoners, cliënten, en maatschappelijke organisaties, wordt gevraagd mee te doen.
De Participatieraad vergadert elke maand op een andere locatie binnen de gemeente Dalfsen. Loop rustig eens binnen tijdens een vergadering of neem contact op met het secretariaat voor het maken van een afspraak. participatieraad@dalfsen.nl of bel naar 06-40929763