Algemene informatie

23 mei, 00.05 uur

Vragen lokale partij VOV aan B&W over de stuw/brug Junne

VECHTDAL - In een brief aan B&W zet de lokale partij VOV vraagtekens bij het nut- en de noodzaak van de aanleg van een nieuwe brug over de vecht, bij de stuw, in Junne.
De vraagtekens zijn:

"Wij vragen ons af of het in deze zware tijden nog wel reëel is om zoveel geld in dit soort infraprojecten te steken en zien graag een heroverweging.
Tijdens onze aanwezigheid bij voorlichtingsbijeenkomsten kregen wij de indruk, dat er met uitzondering van een paar aanwezige loonwerkers, geen enkele steun voor de aanleg van een nieuwe brug is. Tijdens deze bijeenkomst viel het ons wel op dat er vanuit het waterschap druk op tegenstanders werd uitgeoefend. Ook krijgen wij signalen vanuit de buurtschap Junne dat vragen en/of WOB verzoeken niet of onvolledig gehonoreerd worden. Wij hebben de volgende vragen:

De laatste tijd is er veel onrust in de gemeenteraad en de Ommer samenleving geweest over principebesluiten en/of de koers van uw college zonder dat de gemeenteraad de kaders had gesteld.
·         Waarom heeft u vooraf aan het door u genomen besluit de gemeenteraad niet geconsulteerd ?
·         Kunt u de gemeenteraad een overzicht verstrekken van:
          o    Het aantal agrariërs, welke er met een ontheffing, tot 2017 gebruik maakten van de brug over de stuw en waar deze agrariërs gevestigd waren?
          o    Hoeveel loonwerkers, welke er met een ontheffing, tot 2017 gebruik maakten van de brug over de stuw en waar deze loonwerkers gevestigd waren?
          o    Een overzicht van de behoefte van agrariërs, loonwerkers en toeleveranciers die in de toekomst gebruik willen maken van de brug en met welke redenen?
·         Wanneer denkt u met een raadsvoorstel in deze te komen?
·         Kunt u aangeven hoe het proces met de WOB verzoeken verlopen is en of alle verzoeken gehonoreerd zijn?
·         Hoe zwaar wegen, voor het college, de bezwaren van meer dan de helft van de inwoners van Junne in de besluitvorming mee?
          o    Hoe worden de bezwaren voor- tegen gemeten?
·         Wat zijn de gevolgen wanneer wij bij het waterschap aangeven om met dit project te stoppen en aanpassingen aan de bestaande brug over de stuw te doen ?