Algemene informatie

12 januari, 15.01 uur | Door Hetty

VluchtelingenWerkAwards Dalfsen

DALFSEN - VluchtelingenWerk Nederland deelt ook dit jaar weer de VluchtelingenWerk Awards! uit. De gemeente Dalfsen hoort op donderdag 18 januari, in Amsterdam tijdens de Nieuwjaarsreceptie van VluchtelingenWerk, of zij de prijs in ontvangst mag nemen. De gemeente Dalfsen is één van de vier genomineerden: Dalfsen vervult een voorbeeldrol vervult in de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Wethouder Jan Uitslag is bij de uitreiking aanwezig.

“Ik ben heel erg trots op deze nominatie. Wij zetten ons, samen met inwoners en organisaties, al jaren actief in om vluchtelingen op te vangen om ze vervolgens goed te begeleiden. Het is mooi dat dit ook gewaardeerd wordt, niet alleen door de mensen zelf, maar ook door de samenwerkende organisaties.”
VluchtelingenWerk omschrijft de nominatie van de gemeente Dalfsen als volgt: het is bijzonder dat
Dalfsen de vergunninghouders en bewoners zelf betrekken. Ook doet de gemeente veel aan het creëren van draagvlak, zetten ze vluchtelingen in als bruggenbouwers en hebben ze een lange termijnvisie. VluchtelingenWerk vindt het goed dat deze kleine gemeente, buiten de Randstad, als voorbeeld dient voor anderen.
Naast Dalfsen zijn de gemeenten Utrecht, Eindhoven en SudWest Fryslan finalist. Eerdere winnaars waren de gemeenten Sittard-Geleen, Amsterdam en burgemeester Jos Wienen van Haarlem.

VluchtelingenWerk Nederland wil aandacht vragen voor en het bevestigen van krachtige voorbeelden die bijdragen aan een succesvolle deelname van vluchtelingen in onze samenleving. Directeur Dorine
Manson van VluchtelingenWerk: "Integratie van vluchtelingen is nodig om zo snel mogelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Investeren in een goede start leidt tot nieuwe
Nederlanders die hun nieuwe leven graag tot een succes maken. Dit is in hun belang en in het belang van de Nederlandse samenleving." Integratie moet volgens VluchtelingenWerk van twee kanten komen: zowel van de vluchteling als van de maatschappij.