Algemene informatie

14 september, 13.09 uur

Vernieuwing - Aankondiging CrossPoint 23 september

OMMEN - CrossPoint Ommen krijgt een Make Over! Tijdens de dienst op zondag 23 september om 19.00 uur zal hier meer over verteld worde. Ook zal dan het nieuwe logo gepresenteerd worden en zullen nieuwe ideeën voor het komende kerkelijk jaar bekend gemaakt worden. Tijdens de dienst zal samen met spreker Robin van der Maaten nagedacht worden over het thema ‘vernieuwing’, de band LuCerna uit Ommen zal muzikale medewerking verlenen.