Algemene informatie

15 januari, 19.01 uur

Van rioolzand tot asfalt

VECHTDAL - Vanaf januari 2021 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap heeft afgelopen jaar 860.000 kilo aan ‘rioolzand’ afgevoerd. Ongeveer 80% hiervan is bruikbaar en wordt in de wegenbouw, onder het asfalt, verwerkt.

Zandrecycling Nederland in Wolvega gaat het rioolzand verwerken. Jan Bakker B.V. uit Hattemerbroek gaat het transport van de rioolwaterzuivering naar Wolvega verzorgen. Het waterschap vertrouwt hiermee de komende jaren een goede samenwerking te hebben gerealiseerd. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd, en bij tevredenheid met een jaar verlengd. 

De rioolwaterzuiveringen ontvangen naast afvalwater en regenwater ook een hoop afval en zand. Bij de zuiveringen staan zogenaamde ‘zandvangers’. Deze vangen tonnen met zand op voordat het zuiveringsproces start. Met het geven van een herbestemming van het zand levert het waterschap een bijdrage aan de circulaire economie en vermindert het verwerkings- en afvoerkosten.