Algemene informatie

06 juli, 20.07 uur

Update werkzaamheden project nevengeul Vilsteren

Aanleg van een nevengeul, waarvan 1,9 km wordt aangelegd en 0,75 km door natuurlijke processen in de toekomst wordt gevormd.   De breedte van de nevengeul bedraagt circa 20 meter; een bedienbaar inlaatkunstwerk, tevens peilscheiding, ter plaatse van het Stuwepad. Het inlaatwerk wordt gecombineerd met een brugvoorziening en sluit aan op het bestaande Stuwepad.   […]

Aanleg van een nevengeul, waarvan 1,9 km wordt aangelegd en 0,75 km door natuurlijke processen in de toekomst wordt gevormd.

 

De breedte van de nevengeul bedraagt circa 20 meter;
een bedienbaar inlaatkunstwerk, tevens peilscheiding, ter plaatse van het Stuwepad. Het inlaatwerk wordt gecombineerd met een brugvoorziening en sluit aan op het bestaande Stuwepad.

 

De verbinding voor fiets- en onderhoudsverkeer wordt hierdoor in stand gehouden. Ook wordt aan de zuidkant van de nevengeul een zandpad aangelegd dat geschikt is voor met name landbouwkundig gebruik en wandelaars realiseren van een schephoofd ter plaatse van de instroom van de nevengeul (een schephoofd is een krib om de water- en grondverdeling over de hoofdgeul en de nevengeul te beïnvloeden) Aanleg zandpaden voor bereikbaarheid percelen.