Algemene informatie

18 oktober, 12.10 uur

Themamiddag over veranderingen in de thuiszorg

LEMELERVELD - In kulturhus de Mozaïek is op donderdagmiddag 30 oktober om 14.00 uur een themamiddag over de veranderingen per 1 januari 2015 in de thuiszorg, hulp en begeleiding. Een beleidsmedewerker van de gemeente Dalfsen geeft informatie over die wijzigingen.

Vooral nu de gemeente Dalfsen er ook een aantal taken bij heeft gekregen, moet daarvoor eerst beleid gemaakt worden. Wie verleent er straks hulp, zorg of ondersteuning. Hoe gaat het als straks de indicatie voor zorg, begeleiding of hulp afloopt? Kan de hulp of zorg verricht worden met dezelfde medewerker van de organisatie en hetzelfde aantal uren? Hoe zit het met vervoer? Allemaal vragen die aan de orde komen.

Na de pauze zal door SWOL uitleg gegeven worden over de verschillende berekeningen die het CAK dit jaar hanteert voor de vaststelling van de eigen bijdrage voor hulp, zorg en begeleiding. Ook de berekening van de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget komt ter sprake. De werkgroep mantelzorg Lemelerveld en Carinova nodigen allen uit die met het CAK te maken hebben. Dus niet alleen mantelzorgers. Hebt u een uitnodiging ontvangen van de huisartsen om op diezelfde middag de griepprik te komen halen? Geen nood. Met de huisartsen is inmiddels overleg geweest. U kunt op 3 en 10 november tussen 16.00 en 17.00 uur alsnog in de huisartsenpraktijk terecht om de griepprik te halen.