Algemene informatie

07 augustus, 13.08 uur

Stichting Voedselbank Dalfsen opgericht

DALFSEN - Woensdag is bij Vechtstede Notarissen de oprichtingsakte

van de Voedselbank Dalfsen ondertekend. Daarmee is de Voedselbank Dalfsen nu officieel een stichting.

De Voedselbank Dalfsen heeft een drievoudige doelstelling: ondersteunen, samenbrengen en doorgeven. Sinds 2010 helpt het de inwoners van de gemeente die die door financiële problemen niet in staat zijn om voldoende eten te kopen voor zichzelf of hun gezin. Voor gezinnen die zich hebben aangemeld wordt wekelijks voedsel en/of andere noodzakelijke producten verstrekt.

De voedselbank wordt gerund door vrijwilligers en draait op de giften van ondernemers en particulieren. Maatschappelijk betrokken ondernemers die de Dalfser gemeenschap een warm hart toe dragen helpen de Voedselbank Dalfsen met financiële middelen en producten. Zonder hun gulle bijdragen zou de Voedselbank haar werk niet kunnen doen.

Waar nu nog eens per veertien dagen de voedselpakketten van het centrale uitgiftepunt van de Voedselbank in Zwolle worden gehaald, is het de bedoeling van de Voedselbank Dalfsen verder te verzelfstandigen en toe te groeien naar een volledig zelfstandig uitgiftepunt. Met het oprichten van de Stichting is hiertoe een eerste stap gezet.