Algemene informatie

11 januari, 15.01 uur | Door vechtdalleeft

Stemmen voor de Vechttrofee gestart

VECHTDAL – De Vechttrofee staat op het punt om te worden uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst van Vechtdal Marketing op woensdag 31 januari wordt duidelijk wie deze publieksprijs in ontvangst mag nemen. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt, dit jaar voor de achtste keer. Marjolein Rhee uit Ommen, Leon Adegeest uit Dalfsen en Henk Zeevat uit Hardenberg zijn genomineerd.

De prijs gaat naar mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt om de naam van het Vechtdal in positieve zin uit te dragen. De genomineerden zijn uitgekozen door inwoners van het Vechtdal. Degene met de meeste stemmen wint en krijgt de felbegeerde trofee.

Marjolein Rhee is bekend van NatuurlijkOmmen.nl. Onbezoldigd streeft zij er naar om iedereen bij Ommen te betrekken. Ze wordt een lichtend voorbeeld genoemd. Zij zet zowel onbekende als bekende Ommenaren op een voetstuk en dat wordt zeer gewaardeerd.
Dalfsenaar Leon Adegeest is ingenieur en geluidsexpert en lid van actiegroep HoogOverijssel. Hij besteedt vrijwel al zijn tijd aan de perikelen rond de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Aan de hand van eigen geluidsberekeningen (Milieu Effect Rapportage) ontdekte hij dat het MER-onderzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstraat aan alle kanten rammelde. Met de laagvliegroutes in het achterhoofd pleit hij (en daarmee HoogOverijssel) voor een versnelde herindeling van het luchtruim zodat het vliegverkeer hoger kan vliegen zodat onder meer geluidsoverlast wordt tegengegaan. Als de politiek besluit dat de herindeling voorrang krijgt op de geplande opening van de Flevolandse luchthaven op 1 april 2019, dan werpt het werk van Leon Adegeest en daarmee van HoogOverijssel vruchten af.
De Hardenberger Henk Zeevat speelt met zijn bedrijf Rekla 2000 een actieve rol in het leveren van veel Vechtdalproducten. Tijdens zijn vele wandelingen maakt hij foto’s in het Vechtdal die hij deelt via zijn Facebookpagina. Hij wordt gezien als een actieve ambassadeur voor het Vechtdal.

Wie zijn of haar stem wil uitbrengen, kan dat doen via www.vechtdaloverijssel.nl/vechttrofee. Dat moet wel voor vrijdag 26 januari gebeuren.