Algemene informatie

22 november, 15.11 uur

Startsein voor 60-kilometerzones in buitengebied

HARDENBERG - Het aanwijzen van de wegen in het buitengebied als 60-kilometerzone start op woensdagochtend 26 november. Wethouder Jannes Janssen plaatst dan samen met voorzitter Gerrit Meier van Plaatselijk Belang Ebbenbroek het eerste 60-kilometerzoneportaal op de Grote Kattendijk in Ebbenbroek.

Om de verkeersveiligheid in het buitengebied te vergroten, worden nagenoeg alle wegen in het buitengebied aangewezen als 60-kilometerzone. Vanaf begin december gaat aannemer Van Gelder in het buitengebied aan de slag met het plaatsen van 60-kilometerzoneportalen bij het begin van de 60-kilometerzones in het buitengebied.

Verkeer van rechts heeft in een 60-kilometerzone voorrang. Daarom worden eventuele afwijkende voorrangregelingen opgeheven. De aannemer verwijdert hiervoor de bebording en eventuele haaientanden op het wegdek en plaatst tijdelijke gele borden om weggebruikers op de gewijzigde situatie te attenderen.

De bij een 60-kilometerzone behorende wegmarkeringen worden in het voorjaar van 2015 aangebracht, omdat dit in de winter vanwege het weer niet mogelijk is. Het gaat dan om het aanbrengen van een dwarsmarkering en de tekst ‘60’ bij het begin van de zone. Enkele specifieke wegen krijgen een zogenaamde 60-kilometer belijning, vanwege hun functie en de manier waarop de weg is ingericht en wordt gebruik. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bredere wegen die een belangrijke school-thuisroute zijn. Deze belijning wordt in het voorjaar van 2015 aangebracht. Op de meeste wegen worden geen aanvullende ‘fysieke’ maatregelen genomen.

Het startsein voor het inrichten van het buitengebied als 60-kilometerzone wordt op woensdag 26 november gegeven. Wethouder Jannes Janssen en voorzitter Gerrit Meier van Plaatselijk Belang Ebbenbroek plaatsen dan het eerste 60-kilometerzoneportaal op de Grote Kattendijk in Ebbenbroek. Daarna gaat aannemer Van Gelder allereerst aan de slag in het buitengebied van Balkbrug. De werkzaamheden in dit gebied zijn begin 2015 afgerond. De planning voor de rest van het buitengebied wordt momenteel verder uitgewerkt. Het inrichten van het buitengebied als 60-kilometerzone is naar verwachting voor de zomer van 2015 afgerond.

Alle informatie over het project, inclusief tekeningen van de gebieden en bijbehorende maatregelen, zijn te vinden op www.hardenberg.nl/60-kilometer. Het inrichten van het buitengebied van de gemeente Hardenberg als 60-kilometerzone is mede mogelijk dankzij een BDU-subsidie van de provincie Overijssel.