Algemene informatie

12 februari, 15.02 uur

Start archeologisch onderzoek in Oosterdalfsen

DALFSEN - Vanaf maandag 16 februari vindt archeologisch onderzoek plaats in het plangebied Oosterdalfsen in Dalfsen. Oosterdalfsen is het gebied waar op termijn een nieuwe woonwijk is gepland. Het vooronderzoek dat al eerder plaatsvond, gaf aanwijzingen voor de aanwezigheid van zes vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Binnen deze vindplaatsen zijn bovendien graven uit de Trechterbekercultuur en de Late Bronstijd gevonden.

De uitvoering van het onderzoek vindt gefaseerd plaats. In onderstaand schema wordt dat duidelijk:
 
Fase Periode Werkzaamheden Soort onderzoek
1 februari tot en met 10 april - Opgraving vindplaats 2. Veldwerk door ADC ArcheoProjecten.
2 juni tot en met augustus -  Opgraving vindplaats  3 tot en met 5. Veldwerk Community Archaeology

Voor de opgravingen wordt gebruik gemaakt van graafmachines. In vindplaats 1 vindt geen onderzoek plaats omdat daar niets is aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Binnenkort wordt er een open dag gehouden. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dan in het veld kijken wat er gebeurt en vragen stellen aan de archeologen. De datum wanneer dit gebeurt wordt nog bekend gemaakt.

Mochten er inwoners zijn die vragen hebben, dan kunnen ze contact opnemen met de heer Henk Lammertsen door te bellen met (0529) 48 82 35 of een e-mail te sturen naar h.lammertsen@dalfsen.nl.