Algemene informatie

20 november, 19.11 uur

Plantwerkzaamheden op De Luttenberg

VECHTDAL - Langs de Heuvelweg in Luttenberg wordt binnenkort gestart met het aanplanten van winterlindes. De beuken die voorheen op deze plek stonden, zijn weggehaald vanwege de aantasting door zwammen. Deze aantasting zorgt ervoor dat de bomen verzwakken en uiteindelijk sterven. Met het terugplaatsen van winterlindes versterken we de bodemkwaliteit en biodiversiteit, waardoor het bos beter bestand is tegen het veranderende klimaat.
Door het verwijderen van de beuken is een ‘gat’ in de beplanting langs de Heuvelweg ontstaan. Dit gat wordt binnenkort opgevuld met jonge laanbomen. In plaats van beuken worden er winterlindes gepland, ook wel kleinbladige lindes genoemd. Dit type boom is goed bestand tegen droogte en daarmee kiezen we voor een klimaatbestendige boomsoort. De winterlinde werd vroeger al veel langs wegen aangeplant. Volgens het volksgeloof was het een heilige boom, die de boeren tegen het kwaad beschermde.

Op de linde vind je veel insecten, met name bladluizen voeden zich met het zoete sap uit de bladeren van de linde. Vaak worden deze bladluizen door mieren ‘gemolken’, die de interessante gewoonte hebben om bladluizen van suikerwater te bestelen. Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijanden van de bladluizen en eten deze op. Maar ook bijen genieten van de zoete smaak van de lindebloesems. Het plaatsen van de winterlindes draagt dus bij aan de biodiversiteit. Achter de lindebomen worden twee rijen met struiken geplant, waaronder de lijsterbes en vuilboom. Dit zijn bloeiende en besdragende soorten die een waardevolle aanvulling zijn op het voedselaanbod van vlinders, bijen en vogels.

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op  www.landschapoverijssel.nl.