Algemene informatie

27 februari, 11.02 uur

Participatieraad Hardenberg wil graag (opnieuw) in gesprek met inwoners!

HARDENBERG - De Participatieraad wil graag weten wat er leeft onder inwoners van de gemeente Hardenberg, die gebruik maken van de hulp van de gemeente. In 2018 heeft de Participatieraad ook met de inwoners gesproken en dit is als zeer waardevol ervaren.

Met wie?
Inwoners van de gemeente Hardenberg die geïnteresseerd zijn in de Participatieraad, mee willen denken en/of hun verhaal willen vertellen! Maar ook alle inwoners die iets voor een ander willen betekenen.

Waarom wil de Participatieraad dat weten?
Vanaf 2015 bestaat de Participatiewet. In die wet staat dat de gemeente inwoners moet helpen die zichzelf niet kunnen redden. Bijvoorbeeld met werk, inkomen, zelfstandig wonen of door kinderen en jongeren en hun ouders te ondersteunen. De gemeente moet inwoners betrekken bij de plannen die ze hiervoor bedenken en de uitvoering van die plannen. Daarvoor is de Participatieraad Sociaal Domein opgericht. Deze raad vertegenwoordigt de inwoners. De Participatieraad geeft ook, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de inwoners die hiermee te maken hebben.

Waar
We houden deze bijeenkomsten in de verschillende kernen van Hardenberg. U kunt kiezen voor een middag of avond:
11 maart 14.00-16.00 uur: Hessenwegkerk, Hessenweg 47, Heemse
12 maart 19.30-21.30 uur: Trefpunt, Meppelerweg 34, Balkbrug
18 maart 14.00-16.00 uur: De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart
23 maart 19.30-21.30 uur: Veur Mekaar, Burg, Oprellaan 5, Bergentheim
24 maart 19.30-21.30 uur: De Binder, Hattemattestraat 3, Gramsbergen
Wilt u komen? Meld u dan aan! Dat kan door een mail te sturen naar: n.hofsink@destuw.nl of door te bellen met: 0523 – 26 74 78. Geef daarbij ook aan op welke datum u komt.