Algemene informatie

12 augustus, 18.08 uur

Papierinzameling

DALFSEN - Enkele weken geleden is muziekvereniging Crescendo gestopt met het huis-aan-huis inzamelen van oud papier.
Inwoners mogen hun oud papier zelf brengen naar de containers bij hun muziekgebouw aan de Burg. Backxlaan 181.

Mindervalide inwoners hebben aangegeven moeite te hebben met deze vorm van inzameling. In overleg met de gemeente Dalfsen biedt Crescendo het volgende aan:

De trap naast de container wordt vervangen door een steviger exemplaar;
Iedere zaterdagochtend zijn vrijwilligers aanwezig om oud papier van mindervaliden in de container te tillen;
Mindervaliden kunnen bij coördinator Marinus Kremer Crescendo een verzoek doen om het oud papier thuis op te halen.