Algemene informatie

01 december, 13.12 uur

Ontwerpsessie voor woonbuurt De Vlierlanden

OMMEN - ‘Wat voor soort woning wilt u, hoe delen we de straten en kavels precies in en waar parkeert u de auto?’ Die vragen stelt de gemeente Ommen op dinsdagavond 9 december geheel vrijblijvend aan belangstellenden voor de nieuwe woonbuurt De Vlierlanden in Ommen. Tijdens een ontwerpsessie krijgen zij de kans hun eigen droomhuis én buurt te ontwerpen. De ontwerpsessie begint om 19.00 uur in café-restaurant Flater.

Woonbuurt De Vlierlanden in Ommen wordt een plek waar iedereen zich thuis  moet voelen, met een afwisselende bouw en een diversiteit aan mensen. Voor de woonbuurt is een Masterplan opgesteld, met daarin de uitgangspunten en kaders voor de nieuwe wijk. De Vlierlanden kent verschillende woonsferen met daarin woonvlekken, waarvan de exacte omvang en indeling nog niet vaststaan. Woonsfeer De Vlierbrink wordt de komende periode samen met toekomstige bewoners concreet uitgewerkt op buurt- en kavelniveau. Het plan wordt dus niet achter de tekentafel bedacht. De toekomstige bewoners hebben veel vrijheid bij het realiseren van het huis en de woonomgeving van hun dromen. 

De eerste ontwerpsessie voor het uitwerken van woonsfeer De Vlierbrink, vindt plaats op woensdagavond 9 december. Belangstellenden voor een kavel of woning in De Vlierlanden kunnen deze avond in kleine groepen samen met een stedenbouwkundige vanuit hun eigen woonwens en woonbeleving hun toekomstige droomhuis, straat én buurt tekenen. De uitgangspunten en kaders uit het Masterplan vormen hiervoor de basis, maar er is veel vrijheid bij de invulling. Naast het type woning, kunnen deelnemers aan de sessie bijvoorbeeld aangeven hoe groen de buurt moet zijn, waar zij hun auto willen parkeren en hoe de straat eruit moet zien. Aan het eind van de avond zien de deelnemers direct hoe hun woonwensen in het plan passen. Dit wordt nader uitgewerkt en vormt de basis voor een eerste schets van woonsfeer De Vlierbrink van De Vlierlanden. Deelname aan de ontwerpsessie is geheel vrijblijvend. 

Aanmelden noodzakelijk
De ontwerpsessie vindt plaats op dinsdag 9 december van 19.00 tot 22.15 uur op de eerste verdieping van café-restaurant Flater (Markt 18, Ommen). Aanmelden is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen naar woonteam@ommen.nl. Deelnemers wordt verzocht om voorafgaand aan de bijeenkomst een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat op www.ommen.nl/devlierlanden.

 

De Vlierlanden: aangenaam
Woonbuurt De Vlierlanden wordt een duurzame woonwijk waarin het buitenleven centraal staat, met veel aandacht voor groen en water. Hierdoor vormt het een natuurlijke overgang tussen de bebouwde kom van Ommen en het buurtschap Arriën. De Vlierlanden ligt aan de oostkant van de kern Ommen tussen de Arriërflierweg, de Arriërveldsweg, de Hardenbergerweg en de Galgengraven. Het totale gebied is ongeveer 66 hectare groot. Het bestemmingsplan om de realisatie van het project mogelijk te maken, worden momenteel naar verwachting begin 2015 vastgesteld. De uitgifte van kavels kan dan medio 2015 starten.