Algemene informatie

12 september, 09.09 uur

Ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen van mensen met dementie

OMMEN - Op …6 oktober… start een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie.

De groep wordt georganiseerd door Carinova en Mindfit.

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand met dementie valt niet altijd mee. Vaak komen er bij de naaste allerlei vragen op, zoals: ‘Hoe kan ik het beste omgaan met bepaald gedrag?’ , ‘ Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘ Waar kan ik terecht voor hulp?’ of
‘Hoe houd ik dit zelf vol?’.

De groep is bedoeld om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergronden van dementie, gevolgen van de aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving, praktische tips voor de dagelijkse omgang met iemand met dementie, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen van ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de groep.

Cursusdata: …6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt, 17 nov. van 9.30 uur .tot 11.30 uur
Locatie: van Reeuwijkstraat 50 in Ommen
De groep bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Mindfit en mantelzorgondersteuning Carinova
Deelname is gratis. De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Ommen .en is vooral bedoeld voor inwoners van Ommen
Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

Voor aanmelding en informatie:
Roelie Cazemier 0570-5181-185
Of per mail r.cazemier@carinova.nl………………………………………………………………………………………………………
Secretariaat van Mindfit: 088-6463348 of secretariaat@mindfit.nl.