Algemene informatie

19 december, 15.12 uur

Ondersteunen van mantelzorgers verdient meer aandacht

OMMEN - In de gemeente Ommen spraken 23 mantelzorgers zich uit over hun behoefte aan ondersteuning. Mantelzorgers vragen daarin om maatwerk. Ze vinden dat hun ondersteuning meer aandacht verdient. Er moet een centraal punt komen waar mantelzorgers terecht kunnen.
In twee bijeenkomsten gingen mantelzorgers met elkaar in gesprek. Vanuit hun persoonlijke soms schrijnende verhalen gaven ze hun invulling aan de door de Gemeente Ommen vastgestelde ambities. Dit resulteerde in een schat aan informatie over de vragen en behoeften van mantelzorgers. Hiermee gaat de coördinator mantelzorgnetwerk, Jeannette Donken, aan de slag en verwerkt dit in een concreet werkplan voor het komende jaar.

Mantelzorgers hechten veel waarde aan een centraal punt waar ze zich kunnen melden met hun vragen. Zo vinden zij beter de weg naar hun ondersteuning. Ondersteuning die mantelzorgers wensen betreft informatie over ziektebeelden maar ook praktische hulp of advies. Daarnaast is er veel behoefte aan begeleiding in het vinden van de juiste zorg voor hun naaste. Alle regeltaken daaromtrent vinden mantelzorgers erg belastend. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten hun aanbod in ondersteuning beter voor het voetlicht brengen richting mantelzorgers. Presentatie van hun aanbod via het ene centrale meldpunt zou helpen. Betere onderlinge samenwerking tussen organisaties is wenselijk zodat ze elkaars mogelijkheden kennen en beter inzetten.

Continue aandacht voor de situatie van mantelzorgers blijkt van groot belang. Jonge mantelzorgers hebben speciale aandacht nodig. Mantelzorg is zeker op de lange duur vaak zwaar, fysiek en emotioneel. Mantelzorgers zijn zo druk met zorgen dat ze zichzelf vergeten. Familie, vrienden, buren maar ook professionals in de zorg en werkgevers zouden meer oog en oor moeten hebben voor de mantelzorger. Door regelmatig een gesprek te voeren over hoe het met hen gaat, valt dreigende overbelasting te signaleren. Mantelzorgers hebben tijd nodig voor zichzelf om in balans te blijven. 
Daarvoor is behoefte aan mensen die de zorg tijdelijk of structureel overnemen, vrijwilligers of professionals. Dit vraagt om meer flexibele maatwerk oplossingen in overleg met de zorgvrager en de mantelzorger. Goede samenwerking van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners is een voorwaarde.


Mantelzorgers verdienen onze waardering. Daar is iedereen het over eens. Over de vorm waarin lopen de meningen uiteen. Dit blijkt erg afhankelijk van de persoonlijke beleving. Mantelzorgers pleiten daarom voor individuele keuzevrijheid en creativiteit als het gaat om het besteden van het bedrag dat de Gemeente jaarlijks beschikbaar stelt. Daarnaast is iedere vorm van aandacht voor mantelzorgers een steun in de rug. Kijk eens om u heen wie u tot steun kunt zijn.