Algemene informatie

13 februari, 15.02 uur | Door Henk

Onderlinge wedstrijden Energy

Ommen - Zaterdag 10 februari werden in sporthal de Slaghen de onderlinge wedstrijden gehouden van Energy Ommen. Deze dag wordt vooral georganiseerd voor de recreatieleden, zodat ook zij eens een wedstrijd kunnen ervaren. Maar naast de recreanten lieten ook de selectieleden hun kunsten zien en werd een demonstratie uitgevoerd door het acroteam. Er was veel belangstelling voor de verrichtingen van de kinderen. Alle kinderen ontvingen een diploma waarop de cijfers, die werden behaald.