Algemene informatie

11 juli, 13.07 uur

Omm’n Nabij: Boodfonds Ommen een feit

OMMEN - Sinds 20 enthousiaste deelnemers het met elkaar eens werden op 11 juni 2019, is het eerste Broodfonds in Ommen en Omgeving een feit. Met dank aan initiatiefnemer Wim Klein Horsman uit Lemele. De eerste actie op 11 juni was het vormen van een bestuur. Rolf van Dijk uit Lemele, Frans Heerink uit Ommen en Karin Gibcus uit Giethmen zijn nog dezelfde avond toegetreden tot het bestuur.

Inmiddels is het Broodfonds Omm’n Nabij officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben 21 ondernemers uit Ommen en Omgeving zich aangemeld als deelnemer. Het maximale aantal deelnemers is 50 en vol is vol. Aanmelden kan via Omm-n-nabij@broodfonds.nl

Waarom zou een ondernemer deelnemen aan een Broodfonds?
De laatste tijd is er veel nieuws rondom de verplichte AOV voor ondernemers. Een Broodfonds is geen verzekering, maar wel een alternatief of in ieder geval een kostenverlagende aanvulling op een (verplichte) AOV. Een Broodfonds is een voorziening waarbij ondernemers elkaar (leren) kennen en elkaar steunen als één van de leden van de groep ziek wordt. Een Broodfonds heeft dus een ander doel en werkt met heel andere uitgangpunten dan een verzekeraar. De meest opvallende verschillen
met een verzekering zijn kleinschaligheid, betaalbaarheid, buffer in plaats van premie en transparantie. Iedere ondernemer bepaalt zelf welk bedrag hij zou willen ontvangen bij ziekte en stort 4,5% van dit bedrag maandelijkse op zijn eigen Broodfonds-bankrekening. Dit bedrag blijft van de ondernemer na aftrek van schenkingen aan zieken in zijn Broodfonds. Als een ondernemer besluit te vertrekken uit zijn Broodfonds (bijv bij verhuizing) neemt hij zijn tegoed mee. Op deze manier kan een Broodfonds dus een aanvulling zijn op een AOV: Door de lage inleg, kan de ondernemer bij de AOV een eigen risico-periode van 2 jaar afspreken en daarmee zijn premie flink verlagen.

Extra informatie is te vinden op www.broodfonds.nl of stuur een mail naar Frans, Karin en Rolf via Omm-n-nabij@broodfonds.nl