Algemene informatie

25 oktober, 09.10 uur

Nieuwe damwand Waterfront Dalfsen

DALFSEN - Het Waterschap Groot Salland vervangt de damwand langs de Vecht in Dalfsen. Half september begonnen de werkzaamheden die plaatsvinden bij het Waterfront in Dalfsen. Op dit moment wordt het gebied rondom het oude gemeentehuis, het Waterfront genoemd, ingrijpend veranderd. De vervanging van de damwand is daar een onderdeel van en komt voort uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het kader daarvan moeten de komende jaren in heel Nederland dijken vervangen of verbeterd worden. Ook de waterkering (damwandconstructie) in Dalfsen staat vermeld in dat programma.

Ter hoogte van de bekende ‘Blauwe Bogen-brug' is de dijk over een lengte van 520 meter afgekeurd, omdat de hoogte niet voldoet aan de huidige eisen. Het gaat om een deel van 200 meter ten westen van de brug en een deel van 320 meter ten oosten van de brug. Omdat het gebied ten westen van de brug momenteel ingrijpend wordt veranderd, heeft het waterschap samen met de gemeente besloten dit stuk waterkering eerder aan te pakken dan landelijk is gepland. Dit betekent dat het waterschap van september tot en met december aan de slag is met de waterkering bij het Waterfront. Het werk wordt deels vanaf het water en deels vanaf het land uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat het gebied op de toekomst is voorbereid, wordt de huidige damwand verwijderd en wordt er een nieuwe, langere, damwand geplaatst. Nadat de damwand is geplaatst, komt er een betonnen afwerking. Vervolgens legt de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen in opdracht van de gemeente een lage promenade aan langs de waterzijde van de brug tot aan de haven.

Langs de kade, in de buurt van de damwand die het waterschap vervangt, staan karakteristieke bomen. Deze bomen worden behouden. Om het risico op beschadiging van de bomen tegen te gaan, worden de platen van 13 meter niet in het geheel geplaatst, maar in delen en aan elkaar gelast. Op de plekken waar bomen en/of gebouwen staan worden de damwandplaten de grond in geduwd, zodat er geen trillingen zijn waardoor er schade of hinder kan ontstaan voor gebouwen en bomen. Op de plekken waar het kan, wordt getrild.