Algemene informatie

02 juni, 21.06 uur

Natuurwandeling in Ommerbos op woensdagavond 12 juni

OMMEN - Het bos ten noorden van Ommen valt voor een groot deel onder de Boswachterij Ommen., maar ook gemeente Ommen en Golfclub Hooge Graven hebben delen ervan in bezit. De bosaanplant in dit van oorsprong open gebied van veen en heide begon eind 19 e eeuw. Successievelijk vond er in de loop van de jaren uitbreiding plaats en in de 50-er jaren van de vorige eeuw werd het laatste opengebied, gelegen aan de Middenweg, omgezet in bos.

We gaan wandelen in het meest oostelijk deel van het bosgebied, waar we al eerder in augustus 2015 op bezoek waren. De wandeling begint bij een klein, maar gevarieerd gebied, waar ondermeer getracht wordt heide tot ontwikkeling te brengen. Vervolgens gaat de route door naaldhoutbossen en een kleine zandverstuiving. naar een bijzonder mooi heidegebied met poel. De flora en fauna is in het gehele gebied gevarieerd.

Deelname aan deze tocht van circa 8 kilometer is gratis. We verzamelen ons op 12 juni om 19.00 op de hoek van de Driehoekweg/zuidelijke Dwarsweg in Ommen (vanaf oude weg Ommen-Hardenberg bij de Bootsman in noordelijke richting en aan het einde van het bos
links) 

Nadere inlichtingen over deze tocht ontvangt u bij Milieuraad Den Ham-Vroomshoop, telef. 0546-671963.