Algemene informatie

14 januari, 09.01 uur

Natuurrijk Vilsteren ontvangt certificaat

VILSTEREN - Het Natuurrijk Vilsteren; verrassend, vernieuwend en veelzijdig mét vanaf 20 januari 2020 een certificering voor het buitenonderwijs.

Het Natuurrijk is een unieke, kleinschalige school die valt onder Stichting Catent. De school is gevestigd in de groene omgeving van het mooie Vilsteren en richt zich specifiek op het geven van buitenonderwijs. Ze zijn uniek omdat ze op één locatie basisonderwijs, kinderopvang en BSO aanbieden. Kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich in een natuurrijke en veilige omgeving. 

BuitenWijzer is een certificaat voor scholen die het geven van buitenlessen en bewegend leren een prominente plek willen geven in hun dagelijkse lesprogramma. Woordvoerder Sharon Broekroelofs over het onderwijs in Vilsteren: "Hier hebben wij ons afgelopen jaar in geschoold en ontwikkeld. Wij zien dat het geven van buitenlessen de hoeveelheid beweging bevordert, de motivatie vergroot en het plezier in leren bij de kinderen zichtbaar aanwezig is. Onze inzet wordt nu beloond met een officieel certificaat als tweede school in Nederland. Leren doen we buiten Leerlingen zitten op een schooldag over het algemeen meer stil dan goed voor hen is. Dit is niet het geval op Het Natuurrijk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Het is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van kinderen, het stimuleert ook de mentale ontwikkeling. Naar buiten gaan is geen doel op zich, maar wordt gebruikt om doelen te behalen. De echte wereld is anders dan de digitale wereld en het Natuurrijk speelt hierop in. Ons team van leerkrachten zorgt voor een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin onze leerlingen met elkaar in én van de natuur leren. Buitenonderwijs Met onze buitenlessen richten wij ons op het buiten leren en bewegen, zodat onze kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn. Door cognitieve en fysieke taken te combineren worden hun hersenen optimaal geprikkeld en beklijft de lesstof beter dan dat deze alleen in de schoolbanken wordt verwerkt. Op en rond Het Natuurrijk zijn alle middelen aanwezig om het buitenonderwijs optimaal in de praktijk toe te passen." 

De buitenlessen worden door de kinderen als leuk en leerzaam ervaren. Zij leren spelenderwijs, beschermd en in vrijheid. Eigentijds Naast het geven van buitenlessen is Het Natuurrijk zich ook bewust van de moderne wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt. Daarom worden er ook chromebooks ingezet als middel om de lesstof te verwerken en wordt er lesgegeven in mediawijsheid.

Zes januari 2020 is ook het kinderdagverblijf open gegaan. Net als de school is deze gericht op het gebruiken van de natuur om kinderen te laten ontwikkelen en ontdekken. Uiteraard in een veilige - en betekenisvolle omgeving. Daarnaast is er ook een BSO in eigen beheer.

Iedereen is welkom om eens te komen kijken op één van de open dagen die elke tweede vrijdag van de maand zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetnatuurrijkvilsteren.nl of contact opnemen met Sharon Broekroelofs door te bellen naar 0529-458597.