Algemene informatie

16 oktober, 20.10 uur

Natuur en milieu nodigt uit tot meedenken over de landbouw

VECHTDAL - De landbouw staat onder druk. Klimaatverandering en de droogte van de afgelopen jaren leiden tot onzekerheid en productieverlies. Daarbij komt het stikstofprobleem, de ruimtedruk op landschap, en het zorgwekkende verlies aan biodiversiteit, die grenzen stellen aan wat kan en niet kan. Er zijn tal van inspirerende initiatieven van boeren die proberen, linksom of rechtsom, hun bedrijf en bedrijfsvoering te verduurzamen en meer rekening te houden met natuur. Maar niet iedereen wil of kan hier in investeren.
Veel boeren hebben het ook niet makkelijk, doordat er steeds weer nieuwe regels zijn, en de marges op de voedselprijzen laag zijn. Dit leidt tot veel persoonlijke, maatschappelijke en financiële spanningen.

Iedereen moet eten, en iedere burger is ook een consument. Alleen al daarom zijn wij allemaal betrokken bij de toekomst van de landbouw. Al is onze invloed – als consument – juist in Overijssel vrij beperkt, omdat we hier op de zandgronden veel melkveehouderij hebben, en een groot deel van de melkproducten voor de export is bestemd. 
Wij laten onze boeren niet in de kou staan, maar willen samen met hen aan de slag. De vraag is hoe. Wat moet de politiek doen? En wat kunnen we zelf doen?

Deel je mening en ervaringen met ons via de mail. De reacties nemen we mee in onze plannen voor de komende jaren.

Mail: info@natuurenmilieuoverijssel.nl