Algemene informatie

20 september, 14.09 uur

Met het Pak je Kans-fonds meer grip op eigen ontwikkeling

HARDENBERG - Met het ‘Pak je Kans-fonds’ wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of in de samenleving kunnen vergroten. Voor mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de middelen hebben, is een bijdrage beschikbaar. Het Pak je Kans-fonds gaat, na goedkeuring door de Gemeenteraad, op 1 januari open.
Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.

Grip op eigen leven
“Wij willen onze inwoners niet voorschrijven wat goed voor ze is. Dat weten ze vaak zelf maar al te goed”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Maar we bieden ze wel hulp en ondersteuning om zichzelf (verder) te ontwikkelen. We nemen hun wensen en talenten serieus, en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van een praktische barrière, kennisontwikkeling of een andere stap, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook het meeste kans van slagen.”

Duurzame ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt, dat als mensen weinig geld hebben ze vooral bezig zijn met korte termijn oplossingen. Met het Pak je Kans-fonds wil de gemeente inzetten op een duurzame ontwikkeling voor de lange termijn. Door mensen te helpen met doelen stellen en daar naartoe te werken kunnen ze uiteindelijk zelfredzaam worden en blijven.

Maatwerk
Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.

Meer mensen uit de bijstand
Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar en wordt betaald uit het geld dat is vrijgekomen door het opheffen van de Stichting Werk en Scholing. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit geld wordt ingezet voor een experiment met de bijstand. De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 27 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.