Algemene informatie

01 mei, 21.05 uur

Martin Kirchner vertrekt bij de Baalderborg Groep

VECHTDAL - Bestuurder Martin Kirchner treedt per 1 juli 2020 in dienst bij Noorderbreedte in Leeuwarden. Hij wordt bestuurder van deze ouderen- en revalidatiezorgorganisatie.

Kirchner trad in 2012 aan als bestuurder van de Baalderborg Groep. Hij laat een eigentijdse en verbindende organisatie achter die financieel gezond is. Onder zijn leiding is de organisatie gaan werken met zelfstandige teams. Hierdoor kregen medewerkers de ruimte het beste antwoord te vinden op de zorgvraag van de cliënt, zodat die optimaal zijn leven kan leven. Passend bij de ontwikkelingen van een participatiemaatschappij startte Kirchner in 2016 Samen Zorgen Dat waarbij de zorg en begeleiding, gebruikmakend van het netwerk rond de cliënt, worden vorm gegeven. Vorig jaar initieerde de bestuurder het project Werken & Meedoen waarbij de mogelijkheden in dagbesteding en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking verder worden geoptimaliseerd.
“We hebben Martin leren kennen als een bevlogen bestuurder’’, zegt Diny Haafkes, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Baalderborg Groep is hem veel dank verschuldigd. Zijn motto: ‘We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’ heeft hij ruimschoots waargemaakt. Martin laat een sterke organisatie achter die ook met een nieuwe bestuurder klaar is voor de toekomst”.
De Raad van Toezicht buigt zich momenteel over een tijdelijke waarneming van de functie van bestuurder. De procedure voor het werven van een nieuwe bestuurder wordt tegelijk gestart.