Algemene informatie

08 november, 16.11 uur

Louis van Vilsteren draagt voorzittershamer Tennis Club Ommen over

OMMEN - Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van Tennis Club Ommen heeft Louis van Vilsteren na 4 jaren de voorzittershamer overgedragen aan Richard Smits. Een speciale hamer, die hij als erkend meubelmaker zelf ontworpen heeft. Louis gaf aan, dat hij zich prima thuis voelt bij de club. Het is een gezellige en sfeervolle club. Er zijn de afgelopen periode veel initiatieven ontplooit en de club zit weer in de lift na een moeilijke periode. Tijd om het stokje over te dragen. Ook waardeert hij de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers. Een punt van aandacht blijft de financiële situatie van de club.

Richard Smits is zeer ingewijd binnen de club. Hij is op dit moment nog secretaris van de Stichting Tennispark Ommen. Hij gaf aan, dat hij graag de hamer overneemt en samen met het bestuur, de commissies en de leden op de ingeslagen weg verder wil. Er is nog veel werk te doen. Prioritieten voor hem zijn: een volwaardig bestuur, verbeteren financiën, iedereen moet zich thuis voelen bij TCO. Tijdens deze ledenvergadering werd afscheid genomen van het bestuurslid Thijs Scholte en werd Annemieke Paarhuis in het bestuur gekozen. Ook werden de leden Lutje Huijbregts, Ria Bosman en Gerrie Wellen in het zonnetje gezet, leden die achter de schermen het nodige doen voor de club.