Algemene informatie

25 september, 08.09 uur

Longpunt Hardenberg

HARDENBERG - Op 14 oktober is er weer Longpunt Hardenberg. Longpunt is een laagdrempelige ontmoeting voor mensen met een chronische longziekte, partners, mantelzorgers en zorgverleners. Deze middag staat het thema ‘Hoe signaleer je een toename van longklachten en hoe voorkom je een longaanval” op het programma. Mw. Femia Kloppenburg, Verpleegkundig Specialist Longgeneeskunde van de Saxenburgh Groep gaat dit onderwerp tijdens Longpunt Hardenberg uitvoerig toelichten. Tijdens de middag is er alle ruimte voor vragen en discussie Locatie: in De Heemse, Blanckvoortallee 2 te Hardenberg om 14.00 uur.

Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je longziekte, hoe liever. Maar hoe doe je dat? Patiënten, familie, vrienden, zorgverleners en belangstellenden zijn  eens in de maand van harte welkom om hun ervaringen te delen. Wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven om kunt gaan met je ziekte, dan een patiënt? En wie kan beter vertellen hoe je je medicijn op de juiste manier kunt innemen, dan de longverpleegkundige of de praktijkondersteuner? Elke maand vindt een ontmoeting plaats bij Longpunt Hardenberg, georganiseerd door het Longfonds (voorheen Astma Fonds).
Er is volop gelegenheid om ervaringen uit wisselen en om in gesprek te gaan met zorgverleners, die tijdens Longpunt aanwezig zijn.

Lokale samenwerking
In Hardenberg  wordt samengewerkt met de Saxenburgh Groep, Carinova, Zorggroep Charisch Hardenberg en De  Heemse. Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Van harte welkom
Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via longpunthardenberg@longfonds.nl of (0523) 615773 (Jannie ten Hertog, secretariaat Longpunt Hardenberg). Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

In het seizoen 2014 is Longpunt elke tweede dinsdag van de maand.