Algemene informatie

31 augustus, 18.08 uur

Lezing Leusense Conferentie in Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN - Op vrijdag 13 september 2019 hoopt dominee A. Bas (GKN) uit Kampen met stil te staan bij het thema 'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt'.

Direct nadat de Reformatie begonnen was, hebben heel wat mensen een persoonlijke geloofsbelijdenis op papier gezet. Terecht vinden we het belangrijk, om ons hartelijk te binden aan de belijdenisgeschriften die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. Hoe houden we als kerk ons belijden actueel? Hoe gaan we als kerk in op de vragen van deze tijd?

De conferentie in de Maranathakerk in Nieuwleusen is vrij toegankelijk, er is wel een collecte. Aanvang 20.00 uur en na afloop is er koffie en thee. Meer informatie: www.leusenseconferentie.nl