Algemene informatie

25 oktober, 10.10 uur

Laatste bijeenkomst veranderingen in de zorg

DALFSEN - De eerste twee bijeenkomsten over de veranderingen in de zorg vonden op dinsdag 21 en woensdag 22 oktober plaats in Lemelerveld en Nieuwleusen. Tijdens deze bijeenkomsten werden inwoners en professionals door medewerkers van de gemeente Dalfsen geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp, Wmo 2015 en de Participatiewet.

Na een korte inleiding door wethouder Maurits von Martels konden bezoekers met al hun vragen over de drie decentralisaties terecht in de vorm rondetafelgesprekken met de drie projectleiders van de gemeente Dalfsen: Jurgen Goejer (Jeugdwet), Ellen van Assem (Wmo 2015) en Ton Schrijver (Participatiewet). De wethouder doet nog wel een oproep aan de inwoners van de gemeente Dalfsen. “Deze bijeenkomsten zijn hét moment om vragen beantwoord te krijgen. Daarom nodig ik graag iedere inwoner van de gemeente Dalfsen van harte uit om op 30 oktober naar de laatste bijeenkomst te komen. U bent welkom van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Trefkoele+ in Dalfsen.”

Dat er veel verandert voor inwoners is inmiddels wel duidelijk. Maar de gemeente Dalfsen werkt hard aan een goede overgang. “We doen ons uiterste best om de overgang voor inwoners soepel te laten verlopen op alle gebieden van de decentralisaties. We willen huidige cliënten de tijd geven om aan de veranderingen te wennen”, aldus Jurgen Goejer. Daarmee geeft de gemeente ook aan dat 2015 zowel voor inwoners en professionals als medewerkers van de gemeente Dalfsen gezien moet worden als overgangsjaar.

De reacties vanuit de inwoners over de bijeenkomsten zijn, ondanks de grote veranderingen, positief. Zo valt op te maken uit een reactie van één van de bezoekers naar aanleiding van het welkomstwoord van de wethouder: “Ik vind het fijn dat ik als hulpbehoevende gehoord wordt en mijn vragen kan stellen”. Ook de rest van de aanwezigen in Lemelerveld en Nieuwleusen stelden het op prijs dat de gemeente haar inwoners actief opzoekt, bijvoorbeeld door het organiseren van dit soort bijeenkomsten.