Algemene informatie

06 april, 16.04 uur

Uitstel van belasting voor ondernemers

VECHTDAL - Om de economie te stimuleren en te beschermen tegen de negatieve impact van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen. Zo mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden het betalen van verschillende belastingen uitstellen. Ook komt er een overbruggingskrediet voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en wordt de werktijdverkorting voor bedrijven uitgebreid.

Uitstel betalen van belastingen
Sommige ondernemers komen in de financiële problemen vanwege het coronavirus. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de belastingen. Het gaat bij deze maatregel om een verlate betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Dit verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en de beoordeling vindt achteraf plaats. Bij toekenning wordt de invordering stopgezet door de Belastingdienst. Het Vechtdal heeft een goed ondernemersklimaat en er zijn vele mkb'ers en zzp'ers actief. Verschillende bedrijven zullen blij zijn met het besluit van het kabinet. Samen met het uitstel van betaling zal de fiscus ook de zogenoemde verzuimboetes schrappen of terugdraaien. Een verzuimboete wordt opgelegd op het moment dat de belastingen niet (op tijd) worden betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor het te laat afdragen van de btw.

Ondernemers zitten met doorlopende kosten
Ondernemers nemen een bepaald risico door voor zichzelf te werken. Zeker bij kleinere bedrijven komt er vaak niets of niet voldoende inkomsten binnen wanneer de eigenaar ziek is. Ook hebben ondernemers te maken met een afnemende vraag of klanten die op hun beurt weer zijn getroffen door het virus. De kosten lopen echter gewoon door, zoals de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering, voorraadkosten, het pensioenpotje, loonkosten of de huur van een winkelpand. Met de maatregelen wil het kabinet ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen zodat ze de korte termijn kunnen overbruggen.

Ingezonden mededeling