Algemene informatie

01 oktober, 09.10 uur

Israëlzondag Baptisten Gemeente Hardenberg

HARDENBERG - De Baptisten Gemeente Hardenberg houdt op zondag 5 oktober een bijzondere dienst die in het teken zal staan van Israël. Op die manier wordt aandacht gevraagd voor de speciale positie en betekenis van Israël binnen het Christelijke geloof.

Kees Huigen en Harry Kottier uit Den Ham verzorgen tijdens de dienst enkele liederen. Beiden voelen zich persoonlijk verbonden met Israël, wat ook naar voren zal komen in het repertoire dat ten gehore zal worden gebracht. De dienst zal worden geleid door Jan Hofman uit Assen die in zijn preek zal aansluiten bij het thema.

De dienst start om 09.30 uur en wordt gehouden in het Greijdanus College aan de Burgemeester Schuitestraat 7a in Hardenberg.