Algemene informatie

09 augustus, 16.08 uur | Door vechtdalleeft

Is wateroverlast door hevige regenval ongezond?

VECHTDAL - Tegen hevige regenval lijkt geen riool opgewassen. Het rioolstelsel is niet ontworpen om al het water bij hevige regen meteen te verwerken. Meestal is er bij water op straat alleen sprake van regenwater dat de riolering nog niet in kan.

Soms stroomt er tijdens een hoosbui ook afvalwater uit de rioolputten op straat. Op zich is dat geen probleem, tenzij mensen het contact met dit water opzoeken door erdoor te lopen, te fietsen of erin te spelen. Vooral op kinderen hebben de waterplassen een grote aantrekkingskracht.

Wie in contact komt met water op straat na extreme regen heeft kans op milde gezondheidsklachten, zoals diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten. De infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te vermijden. Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem zo nodig een douche.