Algemene informatie

26 februari, 16.02 uur

Hoe voorkom je ongevallen op werkvloer?

VECHTDAL - Je moet er niet aan denken en toch lees je het regelmatig in de krant: bouwvakker valt van steiger. Is dit te voorkomen? 
Op nummer 1 in de top 5 van ernstige ongevallen op de werkvloer staat ‘vallen van een grote hoogte’. In 29 procent van alle ongelukken gaat het om zo’n val.


1: vallen van hoogte
Wie op een bouwplaats regelmatig op ladders en steigers staat, kent de risico’s. Het is een misstap of een onverwachte beweging die al kunnen leiden tot een ongeluk. De top 5 van ernstige ongevallen op de werkvloer laat zien dat in de bouw veiligheidsmaatregelen echt nodig zijn. Daar zijn speciale trainingen voor. VCA trainingen.


2: contact met machine
Op 2 staat het ‘contact met bewegende delen van een machine’ waardoor iemand gewond raakt. (22 procent) en op 3 staat ‘vallende objecten’ (13 procent). Juist hierom zijn veiligheidsmaatregelen enorm belangrijk om dit te allen tijde te voorkomen. Het is een van de redenen dat het volgen van een VCA cursus voor werknemers in de bouw van groot belang is.

Er is een VCA basis cursus van een dag voor medewerkers op de werkvloer en een VCA vol training voor leidinggevenden en zzp’ers. VCA staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers Basisveiligheid. Er is ook een groen-variant speciaal voor medewerkers
die in de groensector werken zoals hoveniers.


4: aanrijding met voertuig
Ook in de laatstgenoemde categorie staan werknemers bloot aan gevaren zoals aangereden worden door een voertuig. Dit staat dan ook op 4 in de top 5 van ernstige ongevallen op de werkvloer (4,4 procent).

VCA cursussen zijn zowel op locatie, zoals VCA Zwolle, als binnen een bedrijf te volgen. En naast de dagcursus is er ook een online cursus te volgen, de zogenoemde E-learning variant met uiteindelijk een centraal examen.
Het gaat erom een minimaal aantal punten te halen om te kunnen slagen. Er bestaat de mogelijkheid een voorleesexamen te volgen, met vijftien minuten extra examentijd. Ook kan een examen in een andere taal worden gedaan.
Wie het examen met goed gevolg aflegt, wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Dat is belangrijk, zeker als zzp’er, zodat een mogelijke opdrachtgever weet dat iemand het veiligheid diploma daadwerkelijk op zak heeft.


5: beknelling tussen object en machine
Dan rest nog nummer 5 te noemen. Dat is ‘beknelling tussen een machine en een ander object’. Naast op de bouwplaats, kan zich dat ook voordoen in fabriekshallen en -terreinen waar met grote machines wordt gewerkt. In dit geval is het beschermen van het lichaam noodzakelijk.

Werkgevers en werknemers moeten die maatregelen in acht nemen en zich bewust zijn van de eventuele gevaren. Ook zichtbaarheid, in het geval van de kans op aangereden worden voor wie langs de snelweg werkt of bijvoorbeeld bij de groenvoorziening, is belangrijk.
(cijfers 2018)

Ingezonden bericht