Algemene informatie

16 februari, 10.02 uur

Heel weinig schoolverlaters bij Groene Welle

De Groene Welle heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in maatregelen om het voortijdig schooluitval (VSV) te verminderen. Dat de aanpak succesvol is, blijkt uit de laatste cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die vandaag verschenen. In schooljaar 2014-2015 lag het percentage schoolverlaters bij de Groene Welle op 1,4%. Met deze lage score behoort de groene onderwijsinstelling bij de top 3 van mbo-scholen in Nederland.

Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft inmiddels de Groene Welle persoonlijk gefeliciteerd met deze score. Frida Hengeveld, voorzitter College van Bestuur: ‘Het laat zien dat investeren in de begeleiding en de persoonlijke relatie loont. Onze docenten en begeleiders kennen hun studenten en dat helpt bij het tijdig signaleren van eventuele problemen. Het is mooi dat onze koers, waarbij we de student centraal stellen, ook in de cijfers naar voren komt.’

In de prestatieafspraken 2015-2020 heeft de Groene Welle aangegeven te streven naar een VSV percentage dat onder de landelijke norm ligt. Dit is inmiddels voor het tweede achter een volgende jaar gerealiseerd. Ten opzichte van vorig jaar realiseerde de groene onderwijsinstelling een daling van 52,5%. Hengeveld: ‘Hoewel we verwachten de grens te hebben bereikt in onze mogelijkheden om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, blijven we acties uitvoeren om dit lage niveau te kunnen blijven handhaven.’

Het percentage schoolverlaters is in Zwolle sowieso laag. Ook het CIBAP Vakcollege noteert een score lager dan het landelijk gemiddelde. Met een percentage van 1,6% behoort zij tot de top van de vakscholen.

De VSV-Atlas is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als doel om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen. De doelstelling van landelijk maximaal 25.000 voortijdige schoolverlaters is inmiddels gehaald, maar dat aantal moet van de minister verder omlaag tot maximaal 20.000 in het jaar 2021. Nieuwsgierig naar de cijfers van de Groene Welle? Kijk dan op www.vsvverkenner.nl.