Algemene informatie

16 mei, 11.05 uur | Door Henk

Hardenberg centraal in boek ‘Slimme Streken’ van Gert-Jan Hospers

HARDENBERG - Het college van B&W van de gemeente Hardenberg reageert enthousiast op het onlangs verschenen boek ‘Slimme Streken: de kracht van het platteland’ van hoogleraar Gert-Jan Hospers

In het boek signaleert Hospers een stille revolutie in het landelijk gebied. Die context
vraagt volgens hem om een andere kijk op de relatie tussen stad en platteland. De gemeente
Hardenberg wordt in het boek gebruikt als succesvol praktijkvoorbeeld voor andere regio’s.

Burgemeester Peter Snijders: “Hospers beschrijft in dit boek op treffende wijze het platteland
anno 2018. Hij laat zien waar de kracht van gewoon doen voor staat. Dit boek is wat ons
betreft een bevestiging dat we in Hardenberg goed bezig zijn.”
‘Slimme Streken: de kracht van het platteland’ is het nieuwste boek van Gert-Jan Hospers
(bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit). In het boek maakt
Hospers duidelijk hoe sterk het Nederlandse platteland sinds de eeuwwisseling is veranderd.
Digitalisering, sociale media, de vrijetijdseconomie en de e-bike hebben gezorgd voor een stille
revolutie in het landelijk gebied. In de toekomst doet de energietransitie daar nog een schepje
bovenop. Volgens Hospers vraagt deze nieuwe context om een andere kijk op de relatie tussen stad
en platteland. Hij ziet met name in Overijssel mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen het
stedelijke en landelijke gebied. Hospers onderbouwt zijn stellingname in het boek met een groot
aantal succesvolle praktijkvoorbeelden uit de gemeente Hardenberg.
“De kracht van het platteland”

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg herkent de inhoud van het boek. Volgens het
college beschrijft het boek op inspirerende wijze de opgaven waar een regio als Hardenberg voor
staat. Burgemeester Peter Snijders: “Hardenberg is een uitgestrekte gemeente waar stad en
platteland elkaar ontmoeten, aanvullen en versterken. Het boek van Hospers is voor ons een feest
van herkenning. Hij beschrijft op treffende wijze de kansen en mogelijkheden die wij in onze regio
zien.” Volgens Snijders is het college van B&W trots dat succesvolle Hardenbergse projecten op het
gebied van landbouw, de vrijetijdseconomie, de woningmarkt, voorzieningen en bedrijvigheid als
een rode draad door het boek lopen. “Dit boek schetst de talloze mogelijkheden die het moderne
platteland biedt en laat zien waar de kracht van gewoon doen voor staat.”
Meer aandacht voor verbinding stad en platteland
Het college van B&W biedt het boek nu aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad aan.

Ook sturen burgemeester en wethouders exemplaren naar Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten van Overijssel. Daarbij doen ze de oproep om meer aandacht te hebben voor de verbinding
tussen stad en platteland.
Snijders: “Dit boek is wat ons betreft een inspiratiebron voor de provinciale politiek om echt anders
naar regio’s zoals Hardenberg te kijken. We hopen dat Overijsselse politici het met ons eens zijn dat
het eigentijdse platteland zoals Hospers dat omschrijft veel kansen biedt. Dat zien we graag terug
in de verkiezingsprogramma’s voor de komende Statenverkiezingen.”
Het boek ‘Slimme Streken: de kracht van het platteland’ is verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum
en vanaf nu verkrijgbaar.