Algemene informatie

27 januari, 09.01 uur

Groene Welle bied veel mogelijkheden

ZWOLLE - Voor basisschoolleerlingen op zoek naar een vervolgopleiding kan je naar de open dag van de Groene Welle

Zo kunnen leerlingen kiezen voor Het Groene Lyceum of het vmbo-groen. In beide onderwijssoorten staat het leren in een groene omgeving centraal. Daarnaast maken leerlingen actief kennis met de vele beroepsmogelijkheden in de groene sector. Kennismaken met het groene vervolgonderwijs kan op woensdag 4 februari 2015 van 15.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de Open dag houden derdejaars leerlingen een unieke markt. Verspreid door de school verkopen ze knieperties en wafels, zijn ze actief met vis roken en zullen ze laten zien wat er komt kijken bij het maken van een bloemstukje. De activiteiten passen bij het vak groene economie en geven bezoekers een beeld van de diversiteit van het groene vo. Ook worden er regelmatig rondleidingen verzorgd, waarbij een groep bezoekers onder leiding van leerlingen unieke plekken in de school bezoekt. Daarnaast zijn in alle lokalen docenten en leerlingen aanwezig die kunnen vertellen over het groene onderwijs.

Twee smaakjes groen
Bij De Groene Welle kunnen leerlingen kiezen voor twee smaakjes voortgezet onderwijs: Het Groene Lyceum en het groene vmbo. Het Groene Lyceum is de groene route naar het hbo en dé plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, houden van leren in de praktijk en feeling hebben met de groene omgeving. In dit vijfjarige traject gaan theorie en praktijk hand in hand en hebben de leerlingen na vijf jaar een volwaardig vmbo-diploma en een mbo-diploma op niveau 4. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor duurzaamheid en de groene omgeving. Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen vakken op havo/vwo-niveau. Daarnaast leggen we de nadruk op beroepsgerichte onderwerpen en vakken.

Doorstromen naar al het mbo
Leerlingen die kiezen voor het vmbo-groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Ook bij het vmbo-groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat namelijk beter door doen. Leerlingen volgen herkenbare vakken, zoals Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde/geschiedenis en techniek. Uiteraard krijgen ze ook de groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan de leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg.
Het Groene Lyceum en het vmbo-groen houdt hun Open dag op woensdag 4 februari 2015. Tussen 15.00 en 20.00 uur kunnen bezoekers kennis maken met het onderwijs, de locatie en docenten. Kijk voor meer informatie opwww.groenewelle.nl of volg ons op Facebook.