Algemene informatie

30 januari, 14.01 uur

Groen onderwijs opent deuren

REGIO - De Groene Welle in Zwolle opent vrijdag 6 februari van 18.00 tot 21.00 uur en zaterdag 7 februari van 9.30 tot 13.00 uur haar deuren voor aankomende mbo-studenten. Tijdens de jaarlijkse Open dag zijn alle groene mbo-opleidingen aanwezig en geven docenten en studenten uitleg over onder meer het onderwijs, de (internationale) projecten en beroepsmogelijkheden.

Met de Open dagen wordt het groene onderwijs nadrukkelijk op de kaart gezet. Belangrijke pijlers van het onderwijs zijn ondernemerschap en vakmanschap. Deze komen onder meer tot uiting in de samenwerking met verschillende bedrijven en instanties, zoals de Hippische sportbond, kinderboerderij Baalder in Hardenberg en Philips. Studenten lopen dag- en blokstages, voeren praktijkopdrachten en –onderzoek uit en gaan op excursie. Op deze manier maken studenten kennis met het toekomstige werkveld en komen ze in aanraking met actuele vraagstukken. De samenwerking is ook voor bedrijven en instanties interessant; zij kunnen gebruik maken van diensten en ideeën van jonge aankomende professionals op uiteenlopende vakgebieden. 

Goede voorbereiding
De Groene Welle vindt het belangrijk dat studenten terecht komen in een functie die bij ze past. Een goede voorlichting en persoonlijke gesprekken over beroepsbeeld, motivatie en verwachtingen van de opleiding spelen hierbij een belangrijke rol. Een bezoek aan de Open dag wordt dan ook zeker aangeraden. Hier krijgen potentiele studenten een goed beeld van de opleiding en kunnen ze sfeer proeven in de school. Met deze voorbereidende activiteiten, een goede begeleiding tijdens de opleiding en het opdoen van veel praktijkervaring en theoretische kennis komen groene mbo-studenten veelal op de juiste plek terecht.