Algemene informatie

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PjId8v9U0F8
22 maart, 10.03 uur

Gezamelijke kerkdienst Herv en Geref kerk Ommen op 22 03 2020