Algemene informatie

28 november, 12.11 uur

Gemeente Dalfsen start met drie Sociale Kern Teams

DALFSEN - In het gemeentehuis van Dalfsen vond onder toeziend oog van wethouder Maurits von Martels het startschot voor de drie Sociale Kern Teams plaats. Daarmee beschikt de gemeente Dalfsen per direct over Sociale Kern Teams in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen. In deze teams worden situaties besproken waarbij meerdere problemen spelen binnen één gezin of bij één persoon. De drie Sociale Kern Teams bestaan uit diverse professionals en komen wekelijks bij elkaar om gezamenlijk, en vanuit de eigen deskundigheid, te komen tot één plan van aanpak voor de inwoner. Inwoners met meerdere problemen krijgen met de komst van het Sociaal Kern Team te maken met één regisseur die aanspreekpunt is.

Toegang Sociale Kern Teams
De Sociale Kern Teams zijn gericht op professionals. Dit betekent dat het voor inwoners niet mogelijk is om rechtstreeks contact met het Sociaal Kern Team op te nemen. Inwoners kunnen gewoon terecht bij de huidige ingangen waar men nu ook met hun probleem naartoe gaan. Denk hierbij aan het Wmo-loket, de huisarts, de fysiotherapeut, het spreekuur van de maatschappelijk werker of de wijkverpleging. Zij hebben rechtstreeks contact met het Sociaal Kern Team. Vrijwilligersorganisaties zoals kerken, sportverenigingen en scholen kunnen signalen doorgeven aan de professionals die in het SKT zitten.


Professionals Sociaal Kern Team
Een Sociaal Kern Team bestaat uit professionals en hulpverleners die nu ook al veel contact hebben met inwoners. “Het basisteam van een Sociaal Kern Team bestaat uit een wijkverpleegkundige, een ambulant jongerenwerker, een welzijnswerker voor ouderen, een jeugdverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een medewerker van stichting MEE en een consulent van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente” aldus Inge Nooijen, coördinator Sociale Kern Teams gemeente Dalfsen. “Deze professionals zorgen gezamenlijk voor goede afstemming tussen de verschillende hulpverleners uit het Sociale Kern Team”.


Meer informatie
Inwoners kunnen voor meer informatie over het Sociale Kern Team kijken op www.dalfsen.nl/samendoen of contact opnemen met één van de Wmo-consulenten via 140529. Het Wmo-loket is dagelijks geopend van 08.30 tot 12.30 uur en een afspraak maken is niet nodig. Professionals kunnen zich met vragen rondom de Sociale Kern Teams richten tot Inge Nooijen, coördinator Sociale Kern Teams, via i.nooijen@dalfsen.nl. Meer informatie: Christiaan Hovestad, afdeling Bestuurszaken en Communicatie,  (0529) 48 83 58.