Algemene informatie

20 september, 12.09 uur

Fusie tussen GVO en OKK een feit

OMMEN - De handtekeningen zijn gezet. Eindelijk is ook de juridische kant van de fusie tussen gymvereniging OKK en GVO beklonken. Met de ondertekening van alle officiele stukken is vanaf 16 september Energy Ommen een feit.

”Het heeft allemaal lang geduurd, maar we hebben er het volste vertrouwen in, dat wij met z’n allen deze club verder gaan opbouwen. Samen de schouders er onder en dan gaan we heel ver komen”, aldus een opgetogen voorzitter Hetty Timmerman.

Het afgelopen jaar heeft de fusievereniging zich al naar buiten toe gepresenteerd als Energy Ommen. In praktische zin was de fusie al een feit. Een gezamenlijk lesrooster, 1 bestuur en 1 leiders-team. Door het samensmelten van de twee verenigingen kwamen ook soms minder leuke zaken aan het licht, waarbij de fusiecommissie, bestuur, leiding en leden hun geduld wel eens op de proef werd gesteld.

Energy Ommen bedankt vooral haar leden voor het geduld tijdens dit complexe traject. Ook nodigen ze iedereen uit om eens een les mee te doen. Ze zijn er voor jong en oud; zelfs voor volwassenen met hartproblemen. Hierbij wordt altijd gezorgd voor proffesionele hulp tijdens de lessen.

Kijk voor alle lestijden op http://energyommen.nl/lesrooster/.