Algemene informatie

28 augustus, 18.08 uur

Evenmens Ommen op zoek naar vrijwillige coaches

OMMEN - Evenmens Ommen zoekt vrijwillige coaches die voor anderen een steuntje in de rug kunnen zijn. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Wil jij tijd vrij maken voor een persoon die het nodig heeft? In Ommen zoekt Evenmens op dit moment  vrijwillige coaches. Je helpt dan anderen bij het omgaan met alledaagse vragen. Je geeft individuele aandacht, bent klankbord en steunpunt. Je helpt bijvoorbeeld bij het versterken van iemands sociale netwerk, biedt ondersteuning aan mensen met een ziekte of beperking of wandelt met iemand die daarvoor een zetje in de rug nodig heeft.
Evenmens ondersteunt dat met een training, zodat de nieuwe vrijwilligers opgeleid en voorbereid zijn op hun rol. Evenmens Ommen biedt jou als vrijwilliger: Vrijwilligerswerk op basis van je eigen wensen en voorkeuren, themabijeenkomsten en cursussen, begeleiding en coaching door de consulenten, kennis delen met andere zorgvrijwilligers en jaarlijks een gezellig uitje met andere zorgvrijwilligers.


Wist je dat je als vrijwilliger kennis en vaardigheden ontwikkelt, die ook voor jouzelf en jouw omgeving heel nuttig kunnen zijn? Wil je iets betekenen voor een ander? Neem dan vrijblijvend contact op: Evenmens Ommen, Tel: (0529) 82 09 96.
Email: jbroekhuis@evenmens.nl. Website: www.evenmens.nl.

VPTZ
Naast de gewone zorgvrijwilliger, is het ook mogelijk om je aan te melden als Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Zij zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.