Algemene informatie

09 oktober, 15.10 uur

Dinsdag 16 oktober VO-voorlichtingsavond voor ouders van toekomstige brugklassers

DALFSEN: Basisschoolleerlingen maken in groep 8 een keuze voor een school in het voortgezet
onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. Ouders
en leerlingen hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke
scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op
deze scholen? Hoe kun je de school vinden die past bij je kind, bij zijn of haar talenten, interesses
en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat je kind nu volgt?
Goede informatie is belangrijk!
Voordat ouders samen met hun kind een school kiezen is goede informatie belangrijk. Ouders van
groep 7 en groep 8 leerlingen zijn daarom dinsdagavond 16 oktober a.s. van harte welkom op de
VO-voorlichtingsavond op OBS De Bonte Stegge; om antwoord te krijgen op vragen en informatie
over het voortgezet onderwijs dat OOZ biedt. De VO-scholen die bij OOZ horen zijn: Thorbecke
Scholengemeenschap mavo-havo-atheneum, Onderwijsroute 10-14, Thorbecke
Scholengemeenschap vmbo-pro, Gymnasium Celeanum, Van der Capellen Scholengemeenschap en
het Michael College.
Open Dagen en andere voorlichtingsmomenten
Naast de VO-voorlichtingsavond zijn ouders en kinderen tevens van harte welkom op de VO-
scholen tijdens de voorlichtingsmiddagen, voorlichtingsavonden, Open Lesmiddagen en Open
Dagen. Alle data en tijden staan op www.ooz-vo.nl
De VO-voorlichtingsavond op dinsdag 16 oktober begint om 20.00 uur, duurt tot ongeveer 21.30
uur en wordt gehouden op OBS De Bonte Stegge, Ruigedoornstraat 23 in Dalfsen.