Algemene informatie

10 juni, 14.06 uur

Dimence en Thubble: digitaal behandelen positieve toevoeging aan zorgaanbod

VECHTDAL - Dinsdag 9 juni publiceerde het NRC het artikel ‘Behandelaars ggz vinden digitale zorg vaak te beperkt’, gebaseerd op onderzoek van UMC Utrecht. Daarin stelt de journalist, dat ‘slechts één op de honderd behandelaren de voorkeur geeft aan beeldbellen boven echt contact’. Veel te kort door de bocht, volgens ggz instelling Dimence en Thubble, aanbieder van een digitale behandelservice.

Het belangrijkste is dat de patiënten én behandelaren zelf bewust kiezen voor deze vorm van behandelen. Digitaal behandelen moet passen bij waar de patiënt behoefte aan heeft en bij wat nodig is. Behandelaar en patiënt nemen hier samen een besluit over. De ervaringen tot nu toe bij Dimence met volledig digitale behandeltrajecten en blended behandeltrajecten, waarbij zowel digitaal als live in de kamer behandeld wordt, zijn erg positief. Reden voor Dimence om digitale behandeltrajecten te stimuleren.

‘Eén perfecte behandelmethode voor alle ggz patiënten bestaat niet.’
Thubble is een platform voor mentale gezondheid, waar een volledig digitale behandelservice onderdeel van is. Thubble. was al in ontwikkeling, maar door corona is de lancering vervroegd. Dat was een goed besluit. Patiënten en behandelaren zijn enthousiast.

Zo vertellen Hilde van Loo, Thubble: https://www.youtube.com/watch?v=wYcl-fzcrQ4&t=25s en Anja Karst (Dimence): https://www.youtube.com/watch?v=F2cNxAu7leU&t=263s

Cliënt Thubble: “ik vind het fijn dat ik mijn behandelaar kan zien thuis, maar ook dat ze weer weg is als we het gesprek afronden. Dan ga ik zelf aan de slag.”

Psycholoog Fennie Wiepkema (Thubble) heeft al langere tijd ervaring met het online aanbieden van therapie. Zij benadrukt vooral het belang van een individuele aanpak: “Het is geschikt voor iedereen die het wil. Ik geloof sowieso niet in ‘one size fits all’. Dat doe je ook niet bij andere vormen van therapie. Je moet per casus kijken wat past er bij jou en wat past er bij wat je nodig hebt. We moeten samen innoveren om de mogelijkheden van digitale behandeling naar het volgende niveau te tillen.”