Algemene informatie

11 juli, 13.07 uur

Deze zomer inventarisatie karakteristieke gebouwen of plekken

HARDENBERG - Welke bijzondere gebouwen of plekken in de gemeente Hardenberg verdienen extra bescherming? Die vraag wordt deze zomer beantwoord in een inventarisatie van karakteristieke gebouwen en plekken. Medewerkers van Het Oversticht gaan hiervoor in alle kernen de straat op. Inwoners kunnen ook zelf gebouwen of plekken aandragen.

In de gemeente Hardenberg zijn veel gebouwen en plekken die niet weg te denken zijn uit het straatbeeld of belangrijk zijn voor de geschiedenis. Het kan gaan om een karakteristiek gebouw op een prominente plek, een park met een bijzondere vijver of een kanaal dat bepalend is voor een dorp. Dergelijke gebouwen en plekken zijn beeldbepalend voor een buurt of dorp. Toch staan ze vaak niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst. Daardoor genieten ze geen bijzondere bescherming tegen aanpassing of zelfs sloop.

Inventarisatie
De gemeente Hardenberg wil karakteristieke gebouwen en plekken beter beschermen. Daarom heeft de gemeente stichting Het Oversticht gevraagd in beeld te brengen welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Hiervoor vindt allereerst een inventarisatie plaats. Medewerkers van Het Oversticht bezoeken in juli en augustus alle kernen in de gemeente Hardenberg om te kijken wat mogelijk beeldbepalende panden of plekken zijn. Daarbij maken ze ook foto’s.

Gebouwen of panden aandragen
Inwoners kunnen ook zelf een karakteristiek gebouw of plek aandragen. Welke plek of welk gebouw is bijzonder en waarom? Het mag van alles zijn: een schoolgebouw, een park of een mooie laan met bomen. Een gebouw of plek kan aangedragen worden via het formulier op www.hardenberg.nl/karakteristiek.

Lijst met karakteristieke gebouwen en plekken
De inventarisatie in de kernen en de suggesties van inwoners leiden tot een groslijst met gebouwen en panden. De gebouwen en panden worden vervolgens nader bekeken. Dit gebeurt aan de hand van criteria die samen met lokale historische verenigingen en plaatselijk belangen worden opgesteld.

Bescherming
De uiteindelijke lijst met karakteristieke gebouwen en plekken die overblijft, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de gemeente deze gebouwen en plekken wil beschermen bij ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemeente bij het beoordelen van plannen voor gebouwen of plekken op de lijst nadere voorwaarden stelt.