Algemene informatie

26 januari, 12.01 uur

De Dennenkamp verwelkomt vluchtelingen

OMMEN - Blije gezichten vanmorgen op de Dennenkamp. Met de bus werden ze voor het eerst naar hun nieuwe tijdelijke school gebracht, de 27 kinderen die worden opgevangen door het COA op de Besthemenerberg. Alle leerlingen van de school, leerkrachten, ouders, vertegenwoordigers van het COA, van de gemeente, van het Taalpunt en van OOZ stonden hen op te wachten en vormden samen een ereboog. Namens de Gemeente Ommen kregen de nieuwe leerlingen allemaal een lunchtrommeltje, deze werden aan hen uitgereikt door de leerlingen van de Dennenkamp.

“Een heel hartelijk welkom”, zo beschrijft directeur van de school Ton Hendriks de ontvangst: “ Deze groep kinderen heeft de basisschoolleeftijd en zijn van harte welkom op OBS de Dennenkamp. We hebben een lokaal speciaal voor hen ingericht en er zijn een aantal juffen aangesteld via het COA.”


Voor de kinderen naar een reguliere school gestuurd konden worden moest er heel wat gebeuren. Het geld dat in eerste instantie mee zou komen vanuit het Rijk, kwam er op het laatste moment toch niet. OOZ, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, waaronder OBS de Dennenkamp valt, heeft daarom in alle haast naar andere middelen en opties moeten zoeken. Meubilair en schoolspullen werden gevonden bij de diverse scholen in Ommen. Hendriks: “Wij hadden de leerlingen al veel eerder willen opvangen, maar het was financieel niet rond te krijgen. Dus hebben we in samenwerking met het COA en de gemeente andere middelen moeten zoeken. Ik ben erg blij dat het gelukt is, want wij willen deze kinderen graag scholing bieden.”


De leerlingen spreken geen tot amper Nederlands, ze zitten ook niet in de klas bij de andere leerlingen, maar in een apart voor hen ingericht lokaal. Voor hen zijn 3 leerkrachten aangesteld en deze krijgen ondersteuning van vrijwillige klasassistenten en een vrijwilliger van het Taalpunt. Hendriks licht toe: “Maar spelen en diverse activiteiten gaan we zo snel mogelijk wel samen doen. We willen graag dat de kinderen met elkaar kennis maken en samen spelen. Zo leren we ook weer van elkaar.”


Het verloop onder de tijdelijke leerlingen zal naar verwachting groot zijn, immers verhuizen deze kinderen met hun gezinnen in de komende maanden van de Besthemenerberg naar andere opvanglocaties. Vanaf 1 april zal het lokaal weer door de leerlingen van de Dennenkamp gebruikt worden, want dan stopt de opvang van vluchtelingen op de Besthemenerberg in Ommen.