Algemene informatie

10 juli, 19.07 uur

De Cultuurprijs Overijssel krijgt een nieuwe opzet

VECHTDAL - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel voert een aantal aanpassingen door in de opzet van de prijsuitreiking van de Cultuurprijs. Het Stichtingsbestuur wordt verzelfstandigd, het bestuur gaat op zoek naar een vaste regisseur en de uitreiking vindt de komende jaren aan het einde van het seizoen plaats. De eerstvolgende uitreiking is in mei 2020 in Almelo.

De verzelfstandiging van het stichtingsbestuur betekent ook een nieuwe samenstelling van de bestuursleden van de Cultuurprijs: Henk Jan Meijer (Zwolle), Emma Quilligan (Zwolle), Gerard Cornelissen (Enschede) en Hein te Riele (Deventer), allen onafhankelijke bestuursleden met kennis en affiniteit met de Overijsselse culturele sector. Daarnaast gaat dit bestuur op zoek naar een vaste professionele regisseur, die zich voor meerdere jaren aan de Cultuurprijs Overijssel kan verbinden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel organiseert sinds 2014 in nauwe samenwerking met de mediapartners RTV Oost, de Twentsche Courant Tubantia, NDC Media en De Stentor jaarlijks de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel.