Algemene informatie

28 augustus, 13.08 uur

Cursus ‘Ruimte voor de Geest’

OMMEN - In deze cursus gaan we in op vragen als:
• Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
• Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken?
• Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
• Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
• Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?
Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken, maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen. 

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant en toeruster, via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.
Data: dinsdag 10, 17 en 24 september 2019
Tijd: koffie vanaf 19.30, aanvang 20:00 uur tot 22.00 uur
Onkosten: €10,00 voor cursusboekje en een collecte voor het Evangelisch Werkverband
Plaats: Hervormd Centrum, Julianastraat 8, Ommen
Opgave: via e-mail: ina_schokker@hotmail.com