Algemene informatie

06 december, 13.12 uur

ChristenUnie doet onderzoek naar de financiële staat Jeugdzorg

ZWOLLE - De ChristenUnie Overijssel wil van het college van GS inzicht in de tekorten op de jeugdzorg bij de Overijsselse gemeenten. Fractievoorzitter Jan Westert snapt dat de jeugdzorg geen provinciale taak meer is, “maar de tekorten gaan ons wel aan het hart, omdat de provincie nog maar kortgeleden de jeugdzorg als gevolg van het rijksbeleid aan de gemeenten heeft overgedragen. Die transitie ging gepaard met een bezuiniging. Bovendien heeft de provincie een toezichthoudende rol op de gemeentelijke financiën.” Vanuit die rol kan de provincie ook signaleren welke consequenties deze tekorten hebben op de gemeentelijke begroting.

De gezamenlijke gemeenten in Nederland kampen met miljoenen tekorten op de jeugdzorg. Over 2018 wordt ook voorzien dat de tekorten op de jeugdzorg fors zullen zijn. Voor veel gemeenten betekent dit dat er stevig bezuinigd moet worden om tot sluitende begrotingen te komen. Bij de overgang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten was de verwachting dat gemeenten met maatwerk, en of lichtere zorg efficiënter konden helpen. De transitie van de jeugdzorg ging derhalve ook gepaard met een bezuinigingsopgave. De decentralisatie van de jeugdzorg heeft kennelijk onvoldoende effect.

De signalen zijn dat er een groei is in het beroep op de jeugdzorg, waardoor tekorten nog verder oplopen. Bovendien hebben ook gemeenten maar weinig mogelijkheden om het verwijzingsgedrag (van huisartsen, kinderrechter, jeugdartsen etc.) te beïnvloeden. Ze staan echter wel voor de rekening. De ChristenUnie wil graag weten welk beeld dit oplevert in de Overijsselse gemeenten en in welke mate er vanuit de provinciale toezicht rol zicht bestaat op de problematiek van de jeugdzorg. “Wij vragen ons bovendien af, of er vanuit de provincie geen ondersteunend signaal naar het rijk nodig is, aldus de fractie van de ChristenUnie in Overijssel.