Algemene informatie

23 september, 06.09 uur

Burendag

OMMERKANAAL - Ook dit jaar wordt er weer een burendag gehouden aan het Ommerkanaal. In samenwerking met het Oranjefonds, Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal en het Buurthuis op zaterdag 27 september in het buurthuis ‘s morgens om 9.30 uur.

Het wordt een cultureel Burendag Ontbijt.

Tijdens het ontbijt vinden er culturele activiteiten plaats door inwoners van het Ommerkanaal. Er wordt muziek gemaakt, gedichten voorgelezen en gezongen.

Opgave is wel noodzakelijk. Het ontbijt is gratis.